top of page

Introduction to 7 Da'aim

امام محمد الباقر سي رواية ؛، كه اسلام ني بناء سات دعائم (يعني pillars) ثثر ؛. يه سات دعائم ني تصوير نيححسس بتاوي ؛

جهاد

حج

صوم

زكوة

صلوة

طهارة

ولاية

(Click on the blue words below to see the meanings)

(Click on pillars to go to respective sections)

اسلام

Walaayat
 زمان نا صاحب ني ولاية، مولانا طاهر  ني ولاية، نا سبب تمام ثثيشتر دعاة ني ولاية  قبول تهائي ؛

ثثهلو دعامة ولاية نو ؛: ولاية سككلا دعائم ما افضل ؛، انسس روح نا محل ما ؛. ولاية سوطط، كه حق نا صاحب نسس ثثهححانسس انسس اهني محبة كرسس،  اهنسس مولى مانسس. جه شخص زمان نا صاحب (امام الزمان انسس داعي الزمان) ني ولاية راكهي نسس اهنسس ميثاق اْثثسس اهنا واسطسس جنة ؛، اْخرة ما نجاة ؛. محمد الباقر امام فرماوسس ؛ كه ولاية سي} بيجا دعائم ني صحيح ثثهححان تهائي ؛.

Tahaarat

بيجو دعامة طهارة نو ؛: طهارة يعني ثثاكيزككي (وضوء انسس غسل). طهارة ، صلوة (نماز) ني ححاوي ؛، جه نا بغير نماز نه ثثرهي سكائي.

طهارة ثثاك ثثاني سي تهائي
Salaat

تيجو دعامة صلوْة نو ؛: صلوة (نماز) اولياء الله ني معرفة انسس طاعة نا بعد سككلا عمل كرتا خير ؛." اِنَّ الصَّلوةَ كَانَتْ عَلى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا" (٤:١٠٣). نماز خدا يه مؤمنين ثثر فريضة كيدي ؛. نماز سوكام ثثرهسس؟خدا تع قراْن مجيد ما فرماوسس ؛ "إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي"(٢٠:١٤). تحقيق ميطط الله ححهوطط، مارا سوى كوئي خدا نتهي،  تميطط ماري عبادة كرو  انسس نماز قائم كرو ماري ياد ما. نماز دين نو تهم ؛. جه نماز نهيطط ثثرهسس ، تو خدا تع اهنا بيجا كوئي عمل ديكهسس نهئي .

فريضة ني ثثانحح نماز ؛. يه نمازو نسس اهنا وقت ثثر اداء كروو واجب ؛
Zakaat

ححوتهو دعامة زكوْة نو ؛: زكوة سوطط ؛، كه كوئي شخص اهنا مال ما سي ايك حصه (ححاليس ما سي ايك حصه) امام يا داعي نسس اْثثسس، جه ثثححهي اهنسس خير ني ححيزو ما انسس خاصة فقراء واسطسس خرححسس. زكوة نكالسس تو} مال ثثاك كهوائي. خدا تع قراْن مجيد ما فرماوسس ؛ كه "اَقِيْمُوا الصَّلوةَ وَاتُوا الزَّكوةَ" (٢:٤٣). تميطط سككلا نماز قائم كرو، انسس زكوة اْثثو. خدا تع يه نماز ثثرهوا ساتهسس زكوْة اْثثوو جوري ديدو ؛.

زكوْة خدا تع نو حق ؛
Sawm
روزه فقط كهاوا ثثيوانا روزه نتهي، بلكسس سككلا أعضاء نسس خراب ححيزو سي روكوو ؛

ثثانححمو دعامة صوم نو ؛: صوم يعني كه روزه. رسول الله صلع يه فرمايو ؛ كه "صُوْمُوْا تَصِحُّوْا". روزه كرو، انسس صحة مند تهاؤ. روزه كرواما ككهنوطط ثواب ؛. روزه كروا سي انسان نسس اهنا نفس ني رياضة تهائي ؛. 

Hajj

ححهتو دعامة حج نو ؛: حج يعني ذي الحجة نا مهينة ني دس (١٠) مي تاريخ بيت الله ني طرف جئي نسس حج (pilgrimage) كرسس. بيت الله مكة معظمة ما ؛.حج واسطسس ايم بيان اْيو ؛ كه اككر استطاعة هوئي، تو زندككي ما ايك وار حج انسس عمرة كرسس}. قراْن ما خدا تع فرماوسس ؛ كه "وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِللهِ" (٢:٩٦). خدا ني راه ما حج انسس عمرة تمام كرو. حج نا مناسك أداء كرسس - عرفة ثثهار ثثر كهرا رهسس انسس دعاء كرسس، تو مهوتا مهوتا  ككناهو بهي معاف تهئي جائي ؛.

حج واسطسس لاكهو مسلمين جمع تهائي ؛
Jihaad

ساتمو دعامة جهاد نو ؛: جهاد يعني دعوة نا دشمنو ساتهسس لرائي. امام يا داعي جهاد واسطسس بلاوسس تو جاوو} جوئيسس. رسول الله فرماوسس ؛، كه  بسس (٢) قِسم ني جهاد ؛ - اكبر انسس اصغر. جهاد اصغر سوطط؟ كه دعوة نا دشمنو ساتهسس لرائي. انسس جهاد اكبر سوطط؟ كه خود نا نفس  امارة بالسوء  inclination )

(to do bad, which exists within each soul

ساتهسس لروو. يعني كه  شريعة نا خلاف اهني جه شهوتو ؛، اهنسس قابو كرسس. 

مؤمن هر دن اهني حرام ني شهوة ساتهسس جهاد كرسس
English PDF
bottom of page